Många molnlösningar byggs som separata enheter, något som i förlängningen gör att många företag inte får ut full effekt av sina molnsatsningar.

Med Cloudverse skapar Cisco både en plattform som samlar sina externa it-tjänster under ett tak, utan samlar även ihop sina egna molntjänster till en gemensam produkt.

Cloudverse delar in Ciscos molnprodukter till tre klasser: infrastruktur (Cisco Unified Data Center), sammankoppling (Cloud Intelligent Network) och applikationer.

Förutom lanseringen av Cloudverse släpps också ett par nya verktyg:

-Cloud-to-Cloud Connect möjliggör dynamisk identifiering av it-resurser, allokering och optimering mellan datacenter och olika moln.

-Cisco Intelligent Automation for the Cloud hanterar automatiskt resurser för att kunna leverera tjänster inom och mellan datacenter.

-Cisco Network Services Manager skapar, implementerar och modifierar fysiska och virtuella nätverksresurser automatiskt.