Outsourcning av funktioner såsom löner, webbhotell, epost eller resursplanering har förekommit under lång tid i företag av alla storlekar. Men outsourcning av kritisk it-funktionalitet såsom databas och filservrar, lagring av dokument eller utveckling av applikationer får många företag att tveka.

Flera erfarna it-administratörer pekar på de senaste - och väl omskrivna - elavbrotten, förluster av information och hacker-incidenter som har kostat företag i produktivitet, stämningar eller böter och kan i värsta fall leda till konkurs.

Ändå finns det stora fördelar att vinna via lägre kostnader för infrastruktur, systemverktyg och administration, samt bättre tillgänglighet. Här är de fördelar du kan förverkliga tillsammans med molntjänster.

1. Spar pengar på infrastruktur
Istället för att köpa nya servrar, operativsystem och applikationer för att tillhandahålla it-tjänster i egen regi, betalar du bara en månadsavgift till en molnleverantör. Med tanke på att kostnaden för en enda server med operativsystem och mjukvara kan kosta från fem-sex tusen till tiotusentals kronor, kan detta vara en stor fördel, särskilt om du vill testa ny funktionalitet innan du tar den i drift på allvar.

2. Spar pengar på installation och konfiguering
Om din it-personal är inte är bekanta med nya operativsystem eller mjukvaror, kan processen att införa en ny funktion bli en lång och mödosam process. Molnleverantörer har erfarna administratörer som inte gör något något annat än att arbeta med specifika tillämpningar. Detta är också ett av skälen till varför molnbaserade affärssystem är så populära. Affärssystem är notoriskt svåra att få igång, särskild med att få hårdvara och mjukvara att samarbeta på rätt sätt. Molnleverantörer har erfaren personal vilket innebär att rutinmässiga sysslor såsom övervakning, hantering av nya konton eller installation av patchar inte är några problem.

3. Spar pengar på stordrift
Eftersom molnleverantörer använder stora datacenter som företag delar, är deras kostnader för att driva den lilla del av datacentrat som du använder mycket mindre än vad dina kostnader skulle vara för en server - som troligen också underutnyttjas - i ditt egna datacenter.

4. Få bättre prestanda och fler funktioner
Eftersom molnleverantörer tillhandahåller tjänster till många olika företag, köper de stora system som erbjuder prestanda som är mycket högre än vad ett litet företag har råd att köra internt. De har oftast de mest kapabla versionerna av mjukvara, så de får tillgång till funktioner till mycket lägre kostnader än du skulle kunna få i egen regi. Molnleverantörernas erfarna administratörer är mer benägna att veta hur du optimerar prestanda än vad ditt företag klarar av - särskilt om din it-avdelning består av samma person som också fungerar som designavdelningen.

5. Öka företagets dynamik
Molnleverantörer kan lägga till servrar eller tjänster snabbt och enkelt, och göra dessa tillgängliga inte bara för dina interna företagsanvändare utan för externa partners och kunder. Detta innebär att du kan uppnå flexibilitet som annars skulle vara svårt eller omöjligt att uppnå internt. Du kan reagera snabbare på dina kunders behov och förändringar i din kärnverksamhet.

6. Upplev bättre feltolerans
Molnleverantörer har råd att ha flera datacenter, flera internet-anslutningar samt replikering av data mellan olika datacenter. Dessutom kan de erbjuda nivåer av skydd för långt utöver enkla nattliga säkerhetskopieringar, som exempelvis elgeneratorer som kan hantera strömavbrott och tunga servrar som kan hålla igång även om komponenter slutar att fungera.

De besparingar som molntjänster kan ge kan vara dramatisk inklusive andra fördelar, som till exempel fler funktioner och bättre smidighet. Kom bara ihåg att dessa fördelar kan kompenseras av risken att förlora data om molnleverantören får problem. Du kan balansera risker genom att använda ett feltolerant alternativ exempelvis genom att låta leverantören säkerhetskopiera dina data till en annan molnleverantör.

IDG News, Logan G. Harbaugh