Med ett närmast monopol på installerade office-program har Microsofts onlinebaserade kontorssvit Office 365 väckt stort intresse från både privatpersoner och från företag. Men i molnet är Microsoft långt ifrån ensamma och får rejäl konkurrens från de etablerade kontorssviterna Google Apps och Zoho Docs.

Vi har jämfört de tre kontorssviterna för att se hur de står sig mot varandra. Vi har jämfört själva kontorsprogrammen, deras lagringsmöjligheter, egenskaper för formattering, hur de fungerar i olika webbläsare och olika mobila enheter, samt hur mycket de kostar.

Alla tre plattformar erbjuder de grundläggande kontorsprogrammen ordbehandling, kalkyl och presentation. Alla tre hanterar epost, kan lagra filer online och har funktioner för samarbete.

Trots att alla tre lösningarna är riktigt kapabla kan ingen egentligen mäta sig i funktioner med exempelvis Microsoft Office 2010 eller Libre Office. En annan fördel som traditionella kontorsprogram har är att de fungerar utan internet, även om Google Docs numera kan användas i nedkopplat läge tillsammans med webbläsaren Chrome.