1 - Du har varit tongivande för Cloud Sweden under en längre tid. Vad har ni uppnått som du känner dig nöjd med?
Vi har etablerat en rörelse med enorm vilja att driva sakfrågorna framåt. Från idé till fullt fungerande forum med över 1300 deltagare har det gått fort. Vi har ett antal arbetsgrupper som har levererat värdefulla insikter. Dessutom har vi lyckats höja oss över egna intressen i vårt arbete inom Cloud Sweden.

2 - Vad återstår och vad är framför allt viktigt den kommande tiden?
Det stora, nationella, perspektivet behöver utökas: Hur kan Sverige dra fördelar av den molnifiering som pågår och bygga upp en kompetenspool/konkurrenskraft. Dessutom är frågan hur vi kan bli innovationsledare avseende kraft, kyla, informationssamhällets utveckling med allt vad det innebär av utvecklingsmodeller, juridik över gränser och multilaterala tillitsavtal.

3 - Bedömer du att utvecklingen inom Cloud Computing gått snabbt, eller har den gått långsamt i Sverige?
Knepig frågeställning att ge sig in i. Det finns inga generella sanningar. De organisationer som har mest att vinna på “molnifieringen” av sin it och processer har rört sig snabbt. Det jag saknar är ett större strategiskt och nationellt grepp kring Cloud Computing. Det är inom det området som vi kan bli goda kravställare och främja en önskvärd utveckling på sikt.

4 - Vem kommer att agera talesperson för Cloud Sweden den närmaste tiden?
Varje arbetsgrupp har en gruppledare som kan prata för gruppens räkning. I ledningsgruppen för Cloud Sweden finns Inger Gran som kan adressera de strategiska frågorna.

5 - Vad ska du göra framöver?
Jag kommer att arbeta som it-strateg på Rikspolisstyrelsen med placering i it-staben. Det är verkligen pojkdrömmar som slår in. Jag ville bli polis när jag var liten och jag började programmera i senare tonåren. Nu får jag jobba med it-frågor inom Polisen.