Den nya tjänsten heter Skolmolnet och är ett samarbete mellan Becloud Ltd och ett antal leverantörer som står för mjukvarorna. Tanken med tjänsten är att göra det enklare för lärare och elever att komma åt mjukvaror från vilken dator som helst.

Genom att leverera mjukvara som tjänst gör också att mindre utvecklare som inte har råd att utveckla sina mjukvaror för andra plattformar, nu kan distribuera sina program till en större målgrupp.

Just nu testar bland annat Allemansdata och Softogram sina pedagogiska program som molntjänst med hjälp av Skolmolnet.

Tjänsten har testats av ett par skolor i Ulricehamn och fler tester kommer att inledas under hösten. Testerna görs med stöd av Specialpedagogiska Skolmyndigheten som vill undersöka möjligheterna för mindre tillverkare av mjukvaror att utvecklas med den nya tekniken.

Tekniskt sett bygger Skolmolnet på rdp - remote desktop protocol - och fungerar således för Windows, Mac och Linux. Allt man behöver är en klientmjukvara. För Windows finns en sådan redan installerad men för Mac och Linux måste man installera ett program. klientmjukvarorna är helt gratis.

Kostnaden för Skolmolnet är 5,80 kronor per elev och månad.