Turerna kring Dropbox visar inga tecken på att avta. Nyligen ändrade företaget sitt licensavtal vilket ledde till stora frågetecken huruvida Dropbox fick laglig rätt till allt material som lagras i deras moln. Trots att Dropbox bestämt hävdar att användarnas data är användarnas - avspeglas detta inte av licensavtalet. I alla fall inte med samma tydlighet som med alternativa tjänster som exempelvis Box.net och Sugarsync.

Förutom att det finns många alternativa tjänster till Dropbox och gott om metoder för att säkra sitt innehåll på Dropbox är det säkraste sättet att inte flytta ut informationen till tredje part utan behålla informationen på egna servrar.

Sparkleshare är ett nytt projekt som distribueras som öppen källkod och låter dig skapa en egen Dropbox-liknande tjänst. Projektet är fortfarande i beta-stadiet och fungerar än så länge bara för Mac OS X och Linux, men stöd för Windows kommer att finnas när projektet lämnar beta-fasen. Stöd för Android och Ios är även under utveckling.

Eftersom du använder din egen server finns det inga begränsningar för hur mycket data du kan lagra.

På projektets hemsida kan du läsa detaljerade instruktioner för hur du installerar Sparkleshare i Debian, Ubuntu Linux, Solaris 11 Express och OS X Server. Här kan du se ett kort videoklipp om hur det fungerar.

Har du ingen egen server kan du använda Github eller Gitorious för lagring av filer.