Under den gångna veckan har en potentiell säkerhetslucka i Dropbox blivit belyst, som kan ge en utomstående obegränsad tillgång till alla dokument hos en användares Dropbox-konto.

När ett Dropbox-konto installeras och länkas ihop med andra datorer och enheter, skapas en särskild fil som identifierar enheterna och ser till att de automatiskt synkroniseras med varandra.

Problemet är att om en utomstående användare får tag på denna fil - detta kan ske antingen genom fysisk tillgång eller via virus - behöver denne bara kopiera filen till en annan hårddisk och vips är alla filer tillgängliga, precis som om man skulle ha länkat ihop datorn med Dropbox-konton.

Diskussionerna på Dropbox supportforum delade snabbt in sig i två falanger. De som menar att om någon i huvudtaget kommer åt filen, betyder det att säkerheten i datorn inte är tillräcklig och att det inte längre är Dropbox ansvar. Andra menar att det borde finnas fler säkerhetsnivåer som åtminstone meddelar användaren när fler enheter kopplas till ett Dropbox-konto.

Idag finns det tre saker man kan göra för att öka säkerheten för Dropbox.

Först - och viktigast - måste man se till att inga obehöriga kan komma in i de enheter som är kopplade till Dropbox-kontot. Detta involverar starka lösenord för att låsa upp datorn, begränsning av hur stor tillgänglighet andra datorer i ett nätverk har i datorn.

En ytterligare nivå av säkerhet kan skapas genom att kryptera filerna som finns i Dropbox-kontot. Detta kan göras på flera sätt och det börjar dyka upp särskilda tjänster för just detta.

På Dropbox hemsida kan man enkelt avlänka alla enheter som är kopplade till kontot, vilket innebär att man måste manuellt länka ihop alla enheter igen, men då har eventuella obehöriga förlorat tillgången till filerna.