Ciphercloud lanserade på torsdagen en ny tjänst som låter användare kryptera eller maskera data innan det ens har nått sin molntjänst. Fördelen med detta är att man kan använda externa molntjänster utan att informationen exponeras.

Vanligtvis när det gäller kryptering som erbjuds av molnleverantörerna sker krypteringen i leverantörens moln, vilket i klartext innebär att leverantören är delaktig i själva krypteringsprocessen. Med Cipherclouds lösning sker krypteringen på företagets mark innan informationen skickas vidare till leverantören.

Dessutom är det möjligt ersätta känslig information med ersättningssymboler, så kallade tokens. På detta sätt kan företaget maskera sin information och samtidigt använda det i molnet. Ciphercloud är tänkt att fungera med alla molnleverantörer, men i skrivande stund finns tjänsten endast för Salesforce.coms plattform.

En annan liknande tjänst - som lanserades på onsdagen - kallas Vormetric och låter som med Ciphercloud, företaget kryptera data innan de skickas utanför företagets mark. Två andra tjänsteleverantörer som har liknande produkter är Voltage Security and Navajo Systems.

IDG NEWS