I en undersökning utförd av Ipswitch, en tillverkare av hårdvara för nätverk, frågade tillverkaren 1000 av sina kunder om de planerade att investera i molnteknik under 2011. På frågan svarade mer än två tredjedelar ja och intressant nog visade det sig att hälften vill antingen ha ett privat moln eller en hybrid.

Skälet till detta är säkerhet. Även om säkerheten i molnet ständigt genomgår förbättringar är det fortfarande en bra bit kvar innan kombinationen säkerhet och användarvänlighet har nått sin optimala form. Ett typiskt exempel på detta är kryptering av filer. Att använda 256 bitars aes-kryptering är ett enkelt sätt att garantera att ingen otillbörlig kan komma åt innehållet, men att använda kryptering på ett sätt som inte innebär en massa irriterande extramoment för slutanvändarna, är en helt annan sak.

En möjlig lösning kan ligga i den gamla tekniken drm. Drm står för Digital Rights Management och är ett samlingsnamn för olika tekniker gällande kopieringsskydd. För legitima användare av spel och ägare av musik och filmer blev drm snabbt ett irritationsmoment.

Men att använda drm i molnet skulle kunna vara ett sätt att öka säkerheten utan att inskränka användarvänligheten.

För att öppna filer på datorer eller mobila enheter krävs ett särskilt certifikat installerat.

Faktum är att en sådan teknik redan existerar. Nästan i alla fall. Microsoft har under åratal haft ett avancerat rättighetssystem i deras operativsystem och Officepaket. Begränsningen med Microsofts lösning är att användaren måste gå via en Microsoft server för att komma åt dokumenten.

Med dokumentbaserad drm skulle vem som helst kunna öppna filer, så länge som man har rätt sorts certifikat. Certifikat kan ställas in så att de bara är giltiga under en begränsad period. För att säkerställa att ingen otillbörlig kopierar certifikatet till en annan dator kan man låsa det med hårdvaran, som exempelvis processorns unika serienummer.

IDG News